Sprell Levende

 
 

SPRELL LEVENDE er et komplette opplegget for trosopplæring i små og store søndagsskoler og barnegrupper!

 

SPRELL LEVENDE er utviklet av Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med bl.a. Frikirkelig Barne og Ungdomsunion (FBU)

 

SPRELL LEVENDE gir nyttige idéer og et ferdig opplegg til alle samlingene.

SPRELL LEVENDE er for alle sanser og hele mennesket og har stor bredde av aktiviteter og formidlingsformer.

SPRELL LEVENDE kommer i abonnement fra begynnelsen av september 2006.

SPRELL LEVENDE har fem fokus:
– Visjonen: JESUS TIL BARNA!
– Barnet
– Bibelfortellingen
– Vekst
– Opplevelse

 

> Last ned info-brosjyre om SPRELL LEVENDE (pdf-fil på 5MB)

 


Tilskudd til oppstart med SPRELL LEVENDE, for FBU-organisasjoner.

 
Menigheter og søndagsskolegrupper i FBUs medlemsorganisasjoner kan søke støtte til å starte opp med SPRELL LEVENDE allerede fra starten av.  Hver organisasjon gjør dette på sin måte, og den enkelte menighet eller barnegruppe må ta kontakt med sin organisasjon for å få informasjon om hvordan de kan få støtte til oppstart.
Noen gir fri driftsstøtte til alle barnegrupper slik at de selv kan velge hva slags materiell de vil bruke, mens andre gir spesielle oppstarttilskudd til bruk av SPRELL LEVENDE.
 
I menyen til venstre under FBU finner du din organisasjons hjemmeside der du kan få mer informasjon. Her finner du også direkte telefonnummer og e-post til kontaktpersoner i din organisasjon.
 

Godt verktøy er halve jobben

Nytt formidlingsredskap med ”5 Fokus”

Tekst av Inge Stene (prosjektleder og redaktør for sprell levende)

Har du prøvd å lage en brødfjøl med sløv og hakkete høvel? Har du prøvd å skjære steka med en kniv som man lurer på er riktig veien?

Et godt resultat krever et godt og tilpasset verktøy. Da kan resultatet bli fantastisk bra. Hvis bare den som bruker det har evnen – og hjertelaget! Alle disse tre ting må være med for å få et godt resultat: verktøyet, evnen og hjertelaget. Et museum brukte millioner på å sjekke om en skulptur var falsk. Alt så perfekt ut, så de mente den var ekte. Men så kom en professor og så på den perfekte kunstgjenstanden. Med et blikk så han det: – Den er falsk, fordi den manglet liv! Falskneren hadde kjempeevner og godt verktøy, men hjertelaget var altså ikke der.

I utviklingen av formidlingsverktøyet, Sprell Levende, har vi disse tre tankene i hodet. Verktøy svare til hensikten. For målene er høye: Formidle Jesus til barna, formidle bibelfortellinger så barna får noe ut av dem, og skape et miljø som er godt for små mennesker. (Jf. ”5 Fokus”.)

En enkelt leder kan ha evner til å klare mye. Men hvis man makter å fordele ulike oppgaver på flere, så vil summen av evner, nådegaver og muligheter bli større – og resultatet bedre. Det er faktisk ikke nok med et supert formidlingsverktøy og en flokk med evnerike ledere. Hvis de ikke har hjertelaget, blir det uten liv. I Matt 6,33 står det at den som søker Guds rike og hans rettferdighet først, skal få alt det andre i tillegg. Og det betyr ikke bare å få andre ”ting”. Det betyr kanskje helst å få mer av det som skaper ekte liv. Den som praktiserer Matt 6,33 blir samtidig ”slipt” i oppgaven med å gi Jesus til barna.

Formidlingsredskapets viktigste bidrag til denne ”slipejobben”, er søndagsskolens ”5 Fokus”:

Fokus på Visjonen

Visjonen er ”Jesus til barna!”. Det handler om Jesus Kristus som gav sitt liv til frelse for alle mennesker og forsoning for alle deres synder. Dette gis til alle som tror. Barna skal bli kjent med Jesus som venn og bror, slik at de kan styrkes og bevisstgjøres i troen og ”bli hos Jesus når de vokser opp”. Se Mark 10,14–16.

Fokus på Barnet

Alt som skjer skal være tilpasset barna. De skal bli sett og respektert – utfra det nivå de til enhver tid er på i utvikling, alder og modenhet.

Barna og foreldrene skal vite at det er trygt å være på søndagsskolen. Det handler om gode holdninger til barna og ydmykhet i forhold til oppgaven som ”autoritet” overfor barna, og om å ta hensyn til ulike barns behov og læringsmåter. Se Mark 9,37; 10,16.

Fokus på Bibelfortellingen

Bibelen er hovedkilden for all formidling. Den gir lederne og barna næring for troen og ballast for livet. Hovedmålet er å formidle bibelfortellingene slik at barna husker dem og forstår hovedsaken. Formidlingen må være sann og den må være variert og aktuell, siden barna er forskjellige og har ulike måter å lære på. Se Mark 10,15; 9,42.

Fokus på Vekst

Barn vokser både fysisk, mentalt og åndelig. Åndelig vekst innebærer kunnskap, kjennskap, fellesskap og etterfølgelse. Barna skal få hjelp til å utøve troen gjennom lovprisning, bønn, samtale, konkret nestekjærlighet, forbønn osv. Barna skal få hjelp til å lære mer om livet og virkeligheten. De skal få møte ledere som ønsker å modellere Kristus for dem i lære og liv.

Fokus på Opplevelse

Opplevelser former barna. De må få oppleve det godt å være der hvor mennesker samles om Jesus, og kjenne inkluderende kjærlighet, varme og glede. For mange er søndagsskolen det eneste stedet hvor de hører om Jesus. La dem få en søndagsskole der voksne i fellesskap satser på å gi dem det beste! Jesus er for viktig til å kjede barna med.

Les mer på www.sprell-levende.no

 
 
 

 

Copyright © 2016 FBU. Webmaster: post@fbu.no
Tilgang og bruk av materiell fra sidene gjøres etter avtale med FBU.