PRESSEMELDINGER

Pressemeldinger publiser av FBU:


Pressemelding om Barnas år

Oslo, 20.september 2005

Et førsteklasses år!

Det startet i sommer, men selv om det er ganske ungt ennå, er det likevel godt i gang. Vi snakker om Barnas År, en fellessatsning i det frikirkelige Norge. Håpet er at barn i hele landet skal oppleve at de er viktige og at de blir tatt på alvor.

 

Det er Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion (FBU) ved leder Gisle Lunde som har tatt initiativet til å satse helt spesielt på barna dette skoleåret. De inviterer alle som er i kontakt med barn til å bli med i en kjempedugnad med fest og glede, med oppmerksomhet og kreativitet, og med prioriteringer som gjør at barna kjenner at de er i sentrum for oppmerksomheten. - Vi ønsker å sette barnet i sentrum slik som Jesus gjorde det. Jesus satte barnet som en rollemodell for voksne i Guds rike, men det er så lett å glemme. Vi lar ofte barna bli en selvfølge og ikke en bevisst prioritet i menighetens liv, sier Gisle Lunde, som også er generalsekretær i Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (Nmu), en av de fem organisasjonene som utgjør FBU.

 

Mer enn et blaff
Dette ønsker FBU å gjøre noe med gjennom Barnas År. I løpet av året vil det avvikles ulike arrangementer, alt fra leirer og fester direkte for barna, men også kurs for lederne, både for å heve deres kompetanse og for å inspirere og rekruttere flere ledere. Det er nemlig et av målene for Barnas år, i følge Lunde. - Ja, vi ønsker å stimulere til utvikling av flere barneledere, i tillegg til at vi håper nytt barnearbeid vil oppstå, der det er muligheter for det. Lunde påpeker at de også ønsker å jobbe i et familieperspektiv. Blant annet vil det arrangeres temakvelder for foreldre og andre voksne som er i nærkontakt med barn. Et tema kan være barn og media, der for eksempel Barnevakten kan komme, eller man kan sette verdiformidling på dagsorden. Hvilke temaer som blir belyst, er opp til menighetene lokalt. Tanken er at når familien og foreldrerollen styrkes, kommer det barnet til gode. Verken Lunde eller de andre i FBU ønsker at Barnas År skal være et blaff. De håper årets satsning vil sette seg i ryggmargen på menighetslederne i det ganske land, slik at de heretter naturlig vil prioritere barna. Håpet er at barna blir integrert i fellesskapet og i gudstjenestelivet på en naturlig måte, ikke fordi de er så søte og festlige å se på, men fordi de hører naturlig til der og har noe å tilføre fellesskapet.

 

Egen bok Et av virkemidlene som brukes for å nå barna og hjemmene deres, er å dele ut ”barnas år-boka”, ”1 år - 2 barn – 3 venner”, skrevet av Kristin Pedersen og Linda Andernach Johannesen. Boka handler om Stine og Jørgen som begynner i første klasse, og er midt i blinken å gi ut i et år som dette, skal vi tro Lunde. - I boka møter vi to barn midt i deres hverdager, vi følger dem i deres liv på skolen, hjemme og i kirken. Og det er nettopp det Barnas År handler om: barna og deres hverdag. Men det handler om en ting til, nemlig voksne som er til stede i barnas liv, noe som også er tilfelle i boken. Gjennom barnas gamle venninne, fru Fjeld, opplever de å bli tatt på alvor og får snakket om de tingene de går og funderer på. Lunde håper at slikt også kan skje i virkelighetens verden i løpet av Barnas År.

 

Et førsteklasses år! Ved å innby til møteplasser hvor blant annet en bok kan deles ut, håper FBU også å nå ut til de mange lokalsamfunn som omgir menighetene. - Et av målene våre er å nå ut i lokalmiljøene. Vi vil vise barna der og i menighetene at de er verdifulle. De er viktige i dagens samfunn, og de er fremtidens ledere. De er uerstattelige og umistelige for Gud. Dèt ønsker vi å formidle, både til dem, men også til de voksne som omgir dem, og til menighetene våre. Det er derfor vi vil skape et førsteklasses år for barna, avslutter Lunde. Barnas År blir gjennomført i Pinsebevegelsen, Metodistkirken, Baptistsamfunnet, De Frie Evangeliske Forsamlinger og i Det Norske Misjonsforbund. De fem barne- og ungdomsorganisasjonene PBU, MU, NBUF, DFEF-BUR og NmU samarbeider om felles tiltak og profilering gjennom FBU, og støtter menigheter med å gjennomføre aksjonsåret.