HISTORIE

FBU er en videreføring av Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) som ble stiftet i 1877.

Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) som ble stiftet i 1877, og etter omstrukturering av organisasjonen på midten av 1990-tallet ble navnet endret til Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU). Ved 100 års jubileet og ved 130 års jubileet ble det utarbeidet festskrift med historie, les disse under her:


130 års jubileum

Det ble utarbeidet et jubileumsskrift i forbindelse med 130-års jubileet i 2007. Her er det lagt vekt på de siste 30 årene, da det ved 100 års jubileet i 1977 ble beskrevet historien fra starten av.

100 års jubileum

I forbindelse med 100 års jubileet i 1977 ble det utarbeidet et jubileumsskrift med historien for disse 100 årene.

Jostein Janøy var gjennom en 20-årsperiode (fra begynnelsen av 1970-tallet til begynnelsen av 90-tallet) sentralt i all produksjonen av NSSUs tekstmateriell, lederhåndsbøker, tidsskrifter og var aktiv som kursinstruktør. Det var også han som skrev jubileumskriftet ved 130 års jubileet i 2007.