OM OSS

FBU (Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion) er et samarbeidsorgan av evangeliske frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Organisasjonene til sammen har ca. 30.000 medlemmer. FBUs formål er å skape kontakt og fremme samarbeid mellom organisasjonene.

  • Se vedtektene for organisasjonen: Vedtekter

Styre

FBUs styre pr. dags dato består av:

  • Leder: Roald Zeiffert (Ung Baptist)
  • Nestleder: Svein Aksel Nakkestad (MUNG)
  • Sekretær: Christel Otterlei Bjerkeseth (MBU)
  • Anders Skoland (FAbU)
  • Frank Nyfelt (PBU)
  • Tarjei Berge (DFEF UNG)

FBU kontakt informasjon

Postadresse: Postboks 6838 st Olavs plass, 0130 Oslo
Epost: post@fbu.no
Organisasjonsnummer: 970 134 824
Kontonummer: 3000.14.13186

Medlemsorganisasjoner

De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG (DFEF UNG)
Internett: www.dfefung.no
E-post: post@dfefung.no
Administrasjonsleder: Tarjei Berge, mobil: 95042253, epost: tarjei@dfefung.no

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU)
Internett: www.pbu.no
E-post: post@pbu.no
Daglig leder: Frank Nyfelt, mobil: 94876304, epost: nyfelt@rbu.no

Misjonskirken UNG
Internett: www.misjonsforbundet.no/ung
E-post: ung@misjonsforbundet.no
Telefon: 23 32 57 70
Daglig leder: Svein Aksel Nakkestad, mobil: 95908917, epost: svein.aksel@misjonsforbundet.no

Ung Baptist (Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund)
Internett: www.ungbaptist.no
Daglig leder: Roald Zeiffert, mobil: 92619667, Epost: roald@ungbaptist.no

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)
Internett: www.fabu.no
E-post: fabu@frelsesarmeen.no
Telefon: 22 99 85 76
Territorial ungdomssekretær: Anders Skoland, e-post: anders.skoland@frelsesarmeen.no

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
Internett: www.metodistkirken.no/mbu
E-post: mbu@metodistkirken.no
Telefon: 23 33 27 18
MBU konsulent: Christel Otterlei Bjerkeseth, mobil: 98673478, Epost: christel.otterlei@metodistkirken.no

OBSERVATØR:

Kristent Nettverk
Internett: www.krinet.no
Jan Sigve Hystad, Mobil: 97010913, epost: jansigvehystad@gmail.com