Velkommen til fbu.no

Et samarbeidsorgan

FBU er et samarbeidsorgan av evangeliske frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. 


Lang historie

I 2017 kan organisasjonen se tilbake på en 140 år lang historie, som du kan lese mer om her på våre nettsider.

Sprell levende

Søndagsskoleopplegget SPRELL LEVENDE som ble lansert sommeren 2006, ble i 2012 relansert i revidert versjon.  Dette er utarbeidet av Søndagsskolen i Norge i samarbeid med FBU.

Tentro

Frikirkelig konfirmasjnsopplegg.